Рафти муҳокимаи рисолаи докторанти PhD Раҷабов Тоҷиддин Сангимадович

170

дар мавзӯи “Масъалаҳои идоракунии гаронии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ” дар ҷаласаи Шурои олимони Факултети Молиявию иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Иброҳимзода И.Р