Мудири кафедраи “Молия ва суғурта”

ТАРҶУМАИ ҲОЛ

Ному насаб: Ҳусайнов Манучеҳр Нуруддинович

Соли таваллуд: 30/06/1985

Ҷои таваллуд: ш. Кӯлоб

Миллат: Тоҷик

Маълумот: олӣ

Соли 2008 Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.

Ихтисос:

Дараҷаи илмӣ:

иқтисодчӣ-

номзади илмҳои иқтисодӣ

Кадом забони хориҷиро медонад:

Вакили халқӣ ҳаст ё не:

русӣ, англисӣ бо луғат

не

Бо кадом мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст:
Вазъияти оилавӣ:

Сафар ба кишварҳои хориҷӣ:

Ҳизбият

Оиладор соҳиби 3 фарзанд

ФР

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

КОР ВА ФАЪОЛИЯТИ СОБИҚА:

2003-2008 Донишҷӯи Донишкоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.
2009-2011 Аспиранти Донишкоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст.
Аз соли 2011 то ҳол Номзади илмҳои иқтисодии кафедраи молия ва суғуртаи факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

САМТИ ИЛМИЮ ТАҲҚИҚОТӢ

Муаллифи беш аз 50 асарҳои илмию методӣ ва таълимӣ, аз ҷумла 8 васоити таълимӣ, 1 китоби дарсӣ, 2 монографияҳо, 40 мақолаҳои илмӣ дар ҳаҷми зиёда аз 60 ҷузъи чопӣ.

Таҳқиқоти илмӣ доир ба масъалаҳои кластерҳои боғу токпарварӣ дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон, механизмҳои дастгирии давлатии комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, молиякунонии соҳаи кишоварзӣ, инчунин таҳқиқоти молиякунонии соҳаи иҷтимоӣ, рушди фаъолияти сува рушди инсон мебошад.

Рўйхати корҳои нашргардидаи н.и.и., муаллими калони кафедраи молия ва суғуртаи

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ҳусайнов Манучеҳр Нуруддинович

Номгўи корҳои нашршуда Шакли нашр Маълумот оид ба нашр Ҳаҷми ҷ.ч. ва ё саҳ. Ҳаммуаллиф
1. Использование и механизм распре-деления прибыли на предприятиях Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ( маҷалаи илмӣ  6/8 (2010). Бахши илмҳои иқтисодӣ  Душанбе- 2010, сах 111-119 0,3 Одинаев Ш
2. Перспективные направления использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве Республике Таджикистан Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ Душанбе, 2012 -8№2/2 (82),  саҳ.36-45. 0,3 Одинаев Ш
3 Налоговое регулирование сельско-хозяйственного производства. Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ Душанбе, 2012 -2/2№2/2 (95), саҳ 43-47. 0,3
4 Совершенствование территориальной организации садово виноградарческого комплекса республики в рыночных условиях Чопӣ Маводи конфронси байнал-миллалии илмию амалӣ дар мавзўи «Муаммоҳои такмили ҳисобгирии молиявӣ, идоракунӣ ва ҳисобгирии андоз мувофиқ ба Стандартҳои байналмиллалии ҳисобгирӣ ва ҳисоботи молиявӣ», бахшида ба 70-солагии Арбоби илму техникаи ҶТ, д.и.и., профессор Ўроқов Д.Ў. (Душанбе, 5-7 май 2012).  саҳ-236.-245 0,6 Пириев Ч.С, Абдуллоев А.Х
5 Научные основы размещения сельскохозяйственного производства Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳу-риявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Мукамалгардонии механизми пулию қарзӣ дар шароити муосир (16 июни 2012) кафедраи фаъолияти бонкӣ. сах.87-92. 0,4
6 Сущность, принципы и факторы территориальной организации сельскохозяйственного производства Чопӣ Материалы научно – практичес-кий конференции на тему «Преобразование финансово- кредитного механизма и их роль в обеспечении экономического раз-вития Республики Таджикистан» Душанбе-23-25 ноября 2013 сах.93-97 0,2
7 Тараққиёти иқтисодӣ дар рушди сиёсати иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи Масъалаҳои такмилдиҳии таҳлил ва аудит дар шароити иқтисодиёти бисёрзинагӣ ва гузариш ба стандартҳои байналмиллалӣ Душанбе, 30-31 октябри 2013( саҳ 263-269 0,2 Муродов Ч
8 Таҳлили корхонаҳои хурд ва миёна дар рушди озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи Масъалаҳои такмилдиҳии таҳлил ва аудит дар шароити иқтисодиёти бисёрзинагӣ ва гузариш ба стандартҳои байналмиллалӣ Душанбе, 30-31 октябри 2013 (саҳ 268-270). 0,2 Муродов Ч.К
9 Особенности страхования туристов и туристических организациий Чопӣ Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи

«Рушди туризми рекреатсионӣ дар шароити муосир» Душанбе 2015,  саҳ 86-89

0,2 Абдуллоев А.Х, Шабунова М
10 Инкишофи туризм дар асоси ташкили ҷамъиятҳои маҳаллӣ Чопӣ Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи

«Рушди туризми рекреатсионӣ дар шароити муосир» Душанбе 2015,  сах.90-93

0,2 Раҳимов З.А, Абдуллоев А.Х
11 Проблемаҳои суғуртакунии хоҷагии кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳурия-вии илмӣ-амалӣ «Проблемаҳои такмили низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Душанбе 2015,  саҳ.157-162 0,3
12 Налогообложение коммерческих банков в зарубежных странах Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Проблемаҳои такмили низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Душанбе 2015,  саҳ. 177-182 0,3 Шабунова М
13 Развития садово-виноградарческого комплекса Респулики Таджикистан в новых условиях хозяйствования. Чопӣ Монография. Институт экономика сельского хозяйства ТАСХН .Душанбе 2015. с.191. 11,3
14 Масъалаҳои умумии ташкили бозори когазхои кимматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- амалӣ дар мавзўи «Мукаммалагардонии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир» (Душанбе, 25 октябри 2016) сах 89-93. 0,2 Меликов Д
15 Бозори молия Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаи ДМТ, Душанбе-2015, 192 саҳ Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х., Абдуллоев А.А
15 Зарурияти бавуҷудоии суғуртаи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопиӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- амалӣ дар мавзўи «Мукаммалагардонии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир» (Душанбе, 25 октябри 2016)  сах 93-96. 0,2 Меликов Д
16 Самтхои афзалиятноки рушди сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чалби сармояи хоричи ба ин соха Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ( маҷала иилмӣ 2/4 (2017). Бахши илмҳои иқтисодӣ  Душанбе- 2017, сах 49-51 0,2 Розиев Д
17. Организационно-экономического меха-низма функционирования  кластера садо-водства и виноградарства в районах ре-спубликанского подчинения Таджикистан Чопӣ АПК Таджикистан: экономика, организация и упра-вления. Иниститут экономика сельского хозяства ТАСХН. –Душанбе,  2017. – С. 56-62 0,3
18 Перспективные направления соверщенствования региональной кластерной политики в садово- виноградарческом подкомплексе. Чопӣ АПК Таджикистан: экономика, организация и упра-вления. Иниститут экономика сельского хозяства ТАСХН. –Душанбе,  2017. – С. 66-72. 0,3
19 Некоторые вопросы совершенство-вание механизмов предприятиями энергетического сектора экономики Республики Таджикистан Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ( маҷалаиилмӣ 2/9(217). Бахши илмҳои иқтисодӣ . Душанбе- 2017,  сах 165-169 0,2 Зоиров С
20 Ҷойгиронии навъҳои меваю буттамева дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. Чопӣ АПК Таджикистан: экономика, организация и упра-вления. Иниститут экономика сельского хозяства ТАСХН. –Душанбе,  2017. – С. 86-92. 0,2
21 Основные принципы развития садоводства и виноградарсва Чопӣ Маводи мизи гирд дар мавзуи: Сиёёсати молиявию карзии Чумхурии Точикистон: натичахо ва дурнамо (7-уми декабри соли 2017), Душанбе 2018,  сах115-117 0,2
22 Перспективы развития производства садоводческой продукции по зонам эффективного садоводства Республики

Таджикистан

Чопӣ Маводи конференсияи байнал-миллалии илмӣ-амалии «Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамо, Душанбе 2018,  саҳ 309-315 0,3
23 Теоритические взгляды регионального формирования сельсхозпроизводства. Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзўи  «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш.Душанбе, 7-уми ноябри соли 2018). 0,3
24 Самаранокии рушди корхонаҳои коркардкунандаи кластери боғу токпарварӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии Тоҷикистон Чопиӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ- Душанбе, 9/1-2 (2019), – С. 76-81. 0,3
25 Асосҳои назариявии ташкили ҳудудии истеҳсолот ва сиёсати кластерии минтақавӣ. Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ- Душанбе, 5/1-2 (2019), – С. 67-72. 0,3 Пиризода Ҷ.С
26 Омилҳои ташаккул ва рушди кластери зеркомплекси боғу токпарварӣ дар минтақа. Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ- Душанбе, 6/1-2 (2019), – С. 76-81. 0,3
27 Маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳури Тоҷикистон. Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзўи  «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019). Саҳ 56-63 0,3 Давлатов Н.А
28 Таҳлили нишондиҳандаҳои асосии қарзи давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон. Чопӣ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзўи  «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019). 0,3 Давлатов Н.А
29 Усулҳои пардохти хизматрасонии қарзи давлатӣ дар замони муосир Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ Душанбе №.2  2020.  Саҳ. 42-46 0,4 Давлатов Н.А
30 Вазъи муосири корхонаҳои коркарди

меваю ангур ва сабзавот дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Чопӣ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ – Душанбе , №10/1- (2020), – С. 39-45. 0,3 Ҳусайнов Н.Т., Одинаев С.
31 Асосҳои назариявии тадқиқи касри буҷет ва қарзи давлатӣ Чопӣ Семинари ҷумҳуричвии илмӣ -амалӣ бахшида ба «Рўзи кормандони мсоҳаи молияи Ҷумҳурии» дар мавзўи “Муаммоҳои такмили низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир” (ш.Душанбе, соли 20201). Саҳ 123-128 0,3 Одинаев С., Салимов Х
32 Вазъи муосири фонди нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чопӣ Семинари ҷумҳуричвии илмӣ -амалӣ бахшида ба «Рўзи кормандони мсоҳаи молияи Ҷумҳурии» дар мавзўи “Муаммоҳои такмили низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир” (ш.Душанбе, соли 2021).Саҳ.134-139 0,3 Одинаев С., Шамсуллоев Ш.
33 Зарурияти бавуҷудоии  суғурта дар замони муосир Чопӣ Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзўи “Масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ (ш.Душанбе 05.10.2021). Саҳ.145-149 0,3 Абдуллоев А.Х., Камолов Н. Ибодов А.Ҳ
34 Формирование садово-виноградарческих кластеров в обеспечения продовольственной безопастности страны Чопӣ Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзўи “Масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ (ш.Душанбе 05.10.2021)Саҳ.154-158 0,3 Абдуллоев А.Х
35 Ташаккули кластерҳои боғу токпарварӣ дар комплекси агросаноатии минтақавӣ: назария ва амалия. Чопӣ Монография. Матбаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, 2021,- 192 саҳ 12 Иброҳимзода И.Р., Пиризода Ҷ.С.
36 Формирование садово-виноградарческих кластеров в

районов республиканского подчинения

Республики Таджикистан

Чопӣ Международная научно-практическая конференция на тему: Развитие и взаимодействие
реального и финансового секторов экономики
в условиях цифровой трансформации (24—25 ноября 2021 г. Оренбург (С. 508-513).
0,4
37 Роҳҳои бартараф намудани проблемаҳои асосии бозори коғазҳои киматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Чопӣ Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мвзўи: Вазъи низоми бонкии ҶТ дар давраи пандемияи коронавирус (COVID-19) .Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакӣ (11-декабри 2021), С.98-104
38 Идораи молияи давлатӣ (бо забони тоҷикӣ) Чопӣ Китоби дарсӣ. Матбаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, 2021,- 325 саҳ 20,3 Иброҳимзода И.Р., Абдуллоев А.Х., Беков Ф.Ш., Давлатов Н.А.,
39 Молия (бо забони тоҷикӣ) Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаа: “Табъу нашр”, Душанбе, 2021,- 334 саҳ 20,9 Иброҳимзода И.Р., Давлатов Н.А.
40 Фаъолияти суғуртавӣ Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаа: “Табъу нашр”, Душанбе, 2021,- 203 саҳ 12,7 Иброҳимзода И.Р., Розиев Д.А., Ғафорзода Ю.Ф.,
41 Стратегияи сиёсати молиявӣ (бо забони руссӣ), Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаа: “Табъу нашр”, Душанбе, 2021,- 142 саҳ 8,9 Иброҳимзода И.Р., Шамсиев Қ., Саидова М.Ҷ.
42 Лизинги молиявӣ ва мониторинг (бо забони руссӣ) Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаа: “Табъу нашр”, Душанбе, 2021,- 253 саҳ 15,9 Иброҳимзода И.Р., Шамсиев Қ., Саидова М.Ҷ
43 Фаъолияти ниҳодҳои молиявию қарзии байналхалқӣ, Чопӣ Васоити таълимӣ. Матбаа: “Табъу нашр”, Душанбе, 2021,- 135 саҳ 8,4 Иброҳимзода И.Р.,Давлатов Н.А., Розиев Д., Гулаков У.М.