Бобоев Фузайл Ҷумъабоевич

 


Вазифа – муовини декан оид ба илм ва робитаҳои байналмилалӣ

Дараҷаи илмӣ – номзади илмҳои иқтисодӣ

Унвони илмӣ – муаллими калон

 

 

 

ТАРҶУМАИ ҲОЛ

      Бобоев Фузайл Ҷумъабоевич 30 июни соли 1991 дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. Соли 2009 пас аз хатми литсейи №1 ба номи Обид Ғиёсов ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2014 онро  бо дипломи аъло хатм намудааст.  

     Пас аз хатми донишгоҳ, аз соли 2015 то соли 2017, аспиранти шӯъбаи рӯзонаи аспирантураи факултети молиявию-иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Аз моҳи январи соли 2018 то моҳи апрели соли 2019 ба ҳайси ассистенти кафедраи менеҷменти молиявӣ фаъолият намудааст. Аз моҳи апрели соли 2020 то моҳи октябр ба ҳайси муаллими калон, аз 1 ноябри соли 2020 то инҷониб ба ҳайси н.и.и., м/к кафедраи идоракунии молияи давлатӣ фаъолияти худро идома дода истодааст. Ҳамзамон 15 январи соли 2021 ба вазифаи муовини декан оид ба илм ва робитаҳои байналмилалии факултети молиявию иқтисодӣ таъин гардида то кунун фаъолияташро идома дода истодааст.

     Соли 2019 рисолаи номзадиро барои дарёфти дараҷаи н.и.и. дар мавзўи «Экономические механизмы устойчивого энергетического развития Республики Таджикистан» таҳти роҳбарии д.и.и., профессор Аҳророва А.Д., ҳимоя намудааст.

Собиқаи корӣ   5 сол.

Таваљљўҳи илмӣ; молия, рушди устувор, иқтисодиёти минтақа, энергетика, сармоягузорӣ, қарзи хориҷӣ.

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии н.и.и., «Экономические механизмы устойчивого энергетического развития Республики Таджикистан».

Фанҳои тадрисшаванда – асосҳои сиёсати молиявӣ, бозори молиявӣ, буҷет ва низоми буҷет.

Такмили ихтисос – ш. Душанбе аз 22.02.2021 Донишкадаи такмили ихтисоси омузгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди ДМТ аз руи ихтисоси забономўзӣ

 НАШРИЯҲОИ АСОСӢ

  1. Внешний долг Республики Таджикистан в контексте экономической безопасности// Паёми Донишгоҳи техникии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – № 4(32). – С.160-168.
  2. Энергетика Таджикистана: стратегия устойчивого развития// Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир// Паёми маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – № 5(55). – С.57-68.
  3. Финансовое обеспечение электроэнергетики для устойчивого развития Республики Таджикистан и ее регионов// Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир// Паёми маркази тадқиќоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – № 6. – С. 202-213.
  4. Энергоэффективность региональной экономики, как фактор ее развития// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои иҷтимої-иқтисодї ва ҷамъиятї. – Душанбе: «СИНО», 2017. – № 2(7), 2017. – С. 43-50.
  5. К вопросу оценки финансовой устойчивости энергетической компании// Паёми Донишгоҳи техникии Тоҷикистон. – Душанбе: 2015. – № 4(40), 2017. – С. 122-133.
  6. Экспортный потенциал электроэнергетики в контексте обслуживания внешнего долга Республики Таджикистан// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои иҷтимої-иқтисодї ва ҷамъиятї.– Душанбе: «СИНО», 2018. – № 8, 2018. – С. 41-46.
  7. Внешний долг сконцентрированный в электроэнергетике Таджикистана, и механизмы его обслуживания // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои иҷтимої-иқтисодї ва ҷамъиятї.– Душанбе: «СИНО», 2019. – № 10(2), 2019. – С. 179-182.
  8. Diversification of energy sources in the Republic of Tajikistan and their financing// Книга: NEIS Conference 2016, нашри: 2017, Нашриёт: Springer Vieweg, Висбаден, Таҳриргарон: Детлеф Шульц.- (39-42).200 саҳ.
  9. To the question of efficiency of use of the installed capacity of the hydro-electrostation// Маърўзаҳои конференсияи байналхалҳии илмӣ-амалии аспирантон ва магистрантон / таҳрир. масъул. А.Ю. Алябьева. – Новосибирск: Нашриёти ДДТН, 2017. – С. 125-130. – 264 саҳ.   
  10. Анализ тенденций развития электроэнергетики Республики Таджикистан // XXVI Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика».(12-13 марта 2020 г., Москва): Тез.докл.- М.: ООО «Цент полиграфических услуг «Радуга»», 2020.- С.1096., 1156 саҳ.