Муовини декан оид ба тарбия

Вазифа – Муовини декан оид ба тарбия

Тарҷумаи ҳол.

Соли 1992 дар оилаи омӯзгор таваллуд шудам. Гимназияи «Сомонӣ» – ро бо шаҳодатномаи (атестати) сурх соли 2012 хатм кардам. Соли 2013 ҳуҷҷатҳоямро ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ихтисоси «андоз ва андозбандӣ» супоридам ва сазовори номи донишҷӯи шудам. Дар баробари донишҷӯ буданам ман боз дар Нозироти андози н. Сино хамчун таҷрибаомӯз аз соли 2016 то 2018 бо ҳамроҳии роҳбарам Зиёдуллоев Манучеҳр мутахасиси пешбари Шуъбаи хизматрасони бо соҳибкорони инфиродӣ (шуъбаи патент) гузаронидам. Соли 2018 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намудам ва хамчун ассистен дар кафедраи андоз ва андозбандӣ кор ва фаъолияти худро шуруъ намудам. Айни ҳол ман доктаранди кафедраи «молия ва суғурта» мебошам.

Собиқаи корӣ аз соли 2018

Собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос 5 сол

Самти илмӣ: андоз ва андозбандӣ, андозбандии шахсони воқеи, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, буҷет ва буҷетикунонӣ ва ғайра.

Фанҳои талимӣ: андоз ва андозбандӣ, назорати андозӣ, ва маъмурикунонии андоз.

Такмили ихтисос: моҳи марти соли 2018 дар Донишкадаи такмили ихтисоси назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯи равияи иқтисодӣ.

Нашрияҳо дар 4 соли охир:

 1. Теоретические аспекты налого – бюджетной регулирования экономики в современных условиях. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш.Душанбе, 07-уми ноябри соли 2018). С.50-53
 2. Роҳҳои мукамалгардонии низоми андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш.Душанбе, 07-уми ноябри соли 2018). С.62-66
 3. Теоретические основы регулирования бюджетной системы. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону донишҷӯёни кафедраи андоз ва андозбандӣ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» (ш.Душанбе, 26-уми апрели соли 2019). (маводи тезис)
 4. Применый опыт реформирования бюджетной системы “Новая – Зеландия” в Республике Таджикистан. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019,). С.128-133
 5. Тартиби гузаронидани санҷишҳои андозӣ: ҳуҷати ва амалиётӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм). С.12-17
 6. Самтҳои асосии такмил додани сиёсати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлил ва муқоиса. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм). С.53-58
 7. Бюджетировани как инструмент финансового планирования. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм). С.127-130
 8. Социально – экономические проблемы бедности населения регионам Таджикистана. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм). С.210-217
 9. Асосҳои ташкили назорати андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм). С.233-238
 10. Тартиби гузаронидани санҷишҳои андози: ҳуҷатӣ ва амалиётӣ. Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои такмил ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш.Душанбе, 28-30-юми июни соли 2019). С.150-156
 11. Инқилоби саноат – раванди ҷаҳонишавии саноат. Нашрияи донишгоҳии Ба қуллаҳои дониш №5 (1451) аз 29.03.2019.С. 9
 12. Нақши танзими андоз дар рушди иқтисодиёти кишвар. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи “саноаткунонии кишвар ба таъмини рушди босуботи иқтисодиёт” Дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (ш.Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). С.575-578
 13. Тавсифи андози арзиши иловашуда ва роҳҳои мукамалгардонии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи “саноаткунонии кишвар ба таъмини рушди босуботи иқтисодиёт” Дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (ш.Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). (ш.Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). С.156-159
 14. Асосҳои назариявии ташаккули сиёсати андозии давлатӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои молиявии саноаткунонии Ҷумҳурии тоҷикистон» Дар коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик М. Осимӣ (ш.Душанбе, 6-уми декабри соли 2019,). С.127-131
 15. Шакл ва усулҳои назорати андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои молиявии саноаткунонии Ҷумҳурии тоҷикистон» Дар коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик М. Осимӣ (ш.Душанбе, 6-уми декабри соли 2019,).С.210-214
 16. Теория развитие налогообложения. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои гузариш ба системаҳои ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ» Дар кафедраи омори факултети баҳисобгирии иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2019). С.392-399
 17. Таҳаввулоти назариявии пайдоиши минтақаҳои озоди иқтисодӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019).С.303-311
 18. Ҳадафҳои ташкил ва хусусиятҳои фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019).С.128-134
 19. Механизм и основные методы налогово – бюджетное регулирования. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону донишҷӯёни ДМТ бахшида ба «5500- солагии Саразми бостонӣ», «700- солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф». (тезис)
 20. Нақши назорати андози дохилии корхонаҳо дар низоми маъмурикунонии андоз. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Омодасозии кадрҳо бо ҳадафи рушди устувори сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2020)
 21. История создания свободных экономических зон. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Омодасозии кадрҳо бо ҳадафи рушди устувори сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2020)
 22. Ҷалби сармоягузорӣ: яке аз роҳҳои рушди босуръати МОИ (минтақаҳои озоди иқтисодӣ). Маводи семинари илмию амали дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар кафедраи андоз ва андозбандии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 5-уми майи соли 2020).
 23. Таҳлили маълумотҳо оид ба нишондиҳандаҳои фаъолияти Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар моҳҳои январдекабри солҳои 2017 – 2019 аз (дар Миқёси Ҷумхурӣ). Маводи семинари илмию амали дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар кафедраи андоз ва андозбандии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 5-уми майи соли 2020).
 24. Потнятие, сущность и анализ опыта функционирования ОЭЗ (особые экономические зоны). Маводи семинари илмию амали дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар кафедраи андоз ва андозбандии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 5-уми майи соли 2020).