Ҷураева Матлюба Номозовна

Вазифа – муаллими калон

Тарҷумаи ҳол.

Дар оилаи хизматчи таваллуд шудам, мактаби №5-ро хатм намудам, соли 1994 дар ДДМТ дохил шуда соли 1999 бо ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, назорат ва таҳлили фаъолияти хоҷагидории ДДМТро хатм намудаам.Таҷрибаомӯзи гузаштам,лаборанти калони кафедраи молия ва қарз, мудири утоқи  кафедраи молия ва қарз,таҳсил дар шӯъбаи аспирантураи факултети молиявию иқтисодӣ, ассистенти кафедраи молия ва қарз, дар соли 2009 муаллими калони кафедраи молия, аз соли 2003 то имрӯз  ба ҳайси муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандӣ фаъолият мекунам.

Собиқаи корӣ умуми аз соли 1989

Собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос 17 сол

Самти  илмӣ: андоз, молия, андозбандӣ дар корхонаҳои хоҷагии қишлоқ, андозҳои минтақавӣ.

Фанҳои талимӣ: андоз ва андозбандӣ

Такмили ихтисос:

– аз апрели соли 2002 дар Корпоратсияи PRAGMA.Лоиҳаи USAID оид ба рушди соҳибкории хурд ва миёна дар Осиёи Марказӣ. ДМТ. Бахши баҳисобгирии молиявӣ

– аз майи соли 2002 Ассотсиатсияи муҳосибон ва аудиторони Ҷумҳурии Тоҷикистон.Корпоратсияи “ПРАГМА”. Лоиҳаи USAID оид ба рушди соҳибкории хурд ва миёна дар Осиёи Марказӣ.

-аз апрели соли 2004 дар асосҳои андоз ва андозбандӣ бо кӯмаки Бунёди Евразия.

 – аз апрели соли 2020 – то моҳи майи соли 2020 дар  Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони муассисаҳои таҳсилоти олии ДМТ дар равияи иқтисодӣ

 Нашрияхои чоп шуда дар 5 соли охир:

 1. М.Н.Джураева. Особенности организации финансов дехканского (фермерского) хозяйства. [Матн] М.Н.  Джураева //  Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи: «Сиёсати буҷетӣ – андозии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди кушод». 20-ум – 21-уми майи соли 2016,  ш.Душанбе. (саҳ. 57-60).
 2. Ҷураева М.Н. Муаммоҳои низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] Ҷураева М.Н. // Маводи  конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «25 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе, 26 апрели соли 2016.
 3. М.Н.Джураева. Упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйственной продукции (Единый налог). [Текст]  М.Н.Джураева. // Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи: «Сиёсати буҷетӣ – -андозии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди кушода». Ш.Душанбе  20 – 21 майи соли 2016.
 4. М.Н.Джураева.Теоретические основы налогообложен. [Текст]  М.Н.Джураева. // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Перспективные направления развития государственного и частного партнерства в Республике Таджикистан» 28-го февраля 2017г,( стр. 155-158).
 5. М.Н.Джураева Основные проблемы налоговой системы РТ. [Текст]  М.Н.Джураева.  // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявии ҳайати устодон ва донишҷӯёни ДМТ бахшида ба ҷашни «20-солагии Ваҳдати миллӣ». 22-юми апрели соли 2017,  ш.Душанбе. (саҳ. 283-284).
 6. Ҷураева М.Н. Муаммоҳои ситонидани андоз дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конфронси байналмилалии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи «Масоили баҳисобгирӣ, таҳлил, аудит, омор, кибернетикаи иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионии иқтисод» Душанбе, 5-6-уми майи соли 2017 ( саҳ. 214-216).
 7. Ҷураева М.Н. Андозбандии даромади фаъолияти суғуртавӣ. [Матн]  Ҷураева М.Н.  //    Маводи конфронси байналмилалии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи «Масоили баҳисобгирӣ, таҳлил, аудит, омор, кибернетикаи иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионии иқтисод» Душанбе, 5-6-уми майи соли 2017 ( саҳ. 216-220).
 8. Ҷураева м.Н. Андозҳои маҳаллӣ ва муаммоҳои вуҷуддоштаи он. [Матн] Ҷураева М.Н. // Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.(маҷаллаи илмӣ), 2/7: 2017, (саҳ. 53-55).
 9. Ҷураева М.Н. Таҳлили  воридотҳои андози буҷети давлат дар солҳои 2014-2016.  [Матн] Ҷураева М.Н. // Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.(маҷаллаи илмӣ) , №3: 2018, (саҳ. 49-50).
 10.  Ҷураева М.Н. Муаммоҳои андоз аз фоида дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] Ҷураева М.Н. // Маводи конфронси байналмилалии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи «Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он » бахшида ба соли 2018 рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ саҳ. 296- 301.
 11.   Ҷураева М.Н. Тамоюли низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ дар кишварҳои хориҷа. [Матн] Ҷураева М.Н. // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» ш.Душанбе, 7-уми ноябри соли 2018, (саҳ.59-65)
 12.   М.Н.Джураева Разработка  мероприятий по совершенствованию налоговой стратегии сельскохозяйственных предприятий. [Текст]  М.Н.Джураева.  //  Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои гузариш ба системаҳои ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ» ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2019, (саҳ.373 – 376)
 13.   М.Н Джураева. Проведение налоговой стратегии и тактики в хозяйственной деятельности организации. [Текст]  М.Н.Джураева.  // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019,( саҳ.264- 269).   
 14.  Ҷураева М.Н. Рушди сoҳибкoрoни инфирoдии тибқи патент фаъoлияткунанда. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм, (саҳ. 4-12).   
 15.   Ҷураева М.Н. Хусуиятҳои ситонидани боҷи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] Ҷураева М.Н. // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм, (саҳ.130- 135)   
 16.  Ҷураева М.Н. Соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм, (саҳ  124-127).  
 17.  Ҷураева М.Н. Тавсифи муқоисавии низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ дар кишварҳои хориҷа. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои молиявии саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ. ш.Душанбе  6 декабри соли 2019 (саҳ 60-66).
 18.  Ҷураева М.Н. Мушкилот ва имкониятҳои андози ягона барои корхонаҳои кишоварзӣ.  [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конфронси байналмилалии илмӣ – амалӣ дар  мавзӯи «Масоили муҳими такомул ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ш.Душанбе, 28-30-уми июни соли 2019  (саҳ362-365)
 19.   Ҷураева М.Н. Андозбандии сарватҳои  зеризаминӣ. [Матн] Ҷураева М.Н. // Маводи конфронси байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Саноатикунонии кишвар ва таъмини рушди босуботи иқтисодиёти»  ш.Душанбе,27- уми феврали соли 2020 (саҳ 538-539)
 20.   Ҷураева М.Н. Ӯҳдадори андоз ва иҷрои он. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Омадасозии кадрҳо бо ҳадафи рушди устувори сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш.Душанбе, 10 апрели соли 2020 (cаҳ 120-124)

 Ҷураева М.Н. Муаммоҳои андозбандии сарватҳои зеризаминӣ дар ҶТ. [Матн] Ҷураева М.Н. //  Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмиӣ назариявии ҳайати устодону донишҷуёни ДМТ бахшида ба «5500 – солагии Саразми бостонӣ», «700 – солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва ршди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, дар кафедраи андоз ва андозбандии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (тезис) (20 апрели соли 2020)