Давлатшоев Одилҷон Ҳазратшоевич

 

Вазифа – дотсенти кафедра

Дараҷа – номзади илмҳои иқтисодӣ

Унвон – дотсент

 

Тарҷумаи ҳол

      Дар оилаи омўзгор таваллуд шуда, мактаби миёнаи №27-ро бо баҳои аъло хатм намудааст. Соли 1998 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва соли 2003 аспирантураро хатм намудааст. Аз соли 2003 ба ҳайси ассистенти кафедраи молия ва қарз фаъолиятро оғоз кардааст. Соли 2005 дар вазифаи муовини декан оид ба таълими шўъбаи ғоибонаи факултети молиявию иқтисодӣ фаъолият намудааст. Соли 2008 аз рўи озмун вазифаи муаллими калони кафедраи менеҷменти молиявии ДМТ-ро ишғол кардааст. Соли 2010 рисолаи номзадиро ҳимоя намудааст. Аз соли 2011 то 2017 ба ҳайси мудири кафедраи молия ва аз соли 2017 то соли 2020 ҳамчун мудири кафедраи менеҷменти молиявии факултети молиявию иқтисодии ДМТ фаъолият кардааст. Айни ҳол дотсенти кафедраи идоракунии молияи давлатӣ мебошад.

Соли 2016 Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон гардидааст.

Собиқаи умумии корӣ                   аз соли 1992

Собиқаи кори омўзгорӣ                21 сол

Самти машғулиятҳои илмӣ: танзими молиявӣ, молияи давлатӣ, буҷети давлатӣ, низоми андоз, қарзи давлатӣ, молияи корхонаҳо, менеҷменти молиявӣ.

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ дар мавзўи «Танзими давлатии рушди кишоварзии Тоҷикистон».   

Фанҳои тадрисшаванда – Менеҷменти молиявӣ, Молия, Қарзи давлатӣ, Ҳисоббарориҳои молиявӣ.

Такмили ихтисос  – марти 2017, апрели 2020 дар Донишкадаи такмили ихтисоси омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди ДМТ.

Интишорот дар панҷ соли охир:

  • Давлатшоев О.Ҳ. ва дигарон. Воситаи таълимӣ “Менеҷменти молиявӣ” // Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020, – С. 150.
  • Давлатшоев О.Х. Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий // Развитие туризма как фактор социально-экономического продвижения Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы: материалы международной научно-практической конференции (г. Душанбе, 30 июня 2018 г.). – Душанбе: Типография ТНУ, 2018. – С.120-123.
  • Давлатшоев О.Х. Совершенствование бюджетно-налоговой политики в условиях рыночной экономики // Вестник ТНУ №2/8(215), 2016г., стр.6-10.
  • Давлатшоев О.Х. Совершенствование налогообложения сельскохозяйственных предприятий // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. –2018. –№8., –С.20-23.
  • Давлатшоев О.Х. ва дигарон. Влияние налоговой политики государства на финансовое состояние предприятия //  Вестник ТНУ №2/4. –ч.2.  –2017., –С.10-13.