Одинаев Сафарали Пулодхонович

Ассистенти кафедра

Тарҷумаи ҳол

Ман 12-уми октябри соли 1990 дар оилаи омӯзгор таваллуд шудаам. Соли 2008 мактаб-интернати Ҷумҳуриявии №13 –и Вилояти Хатлон ва соли 2013 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намудаам. Аз соли 2014 то имрӯз ҳамчун ассистенти кафедраи кори бонкӣ – и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намуда истодаам. Соли 2018 ба шуъбаи ғоибонаи аспирантураи ДМТ шомил гардидам. Айни замон ҳамчун ассистенти кафедраи кори бонкӣ ва аспиранти шуъбаи ғоибонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намуда истодаам.

Таҷрибаи умумии корӣ – аз соли 2013

Таҷрибаи корӣ аз рӯи ихтисос – 6 сол

Самтҳои кори илмӣ: Самаранокии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, низоми бонкӣ, устувории низоми пардохти мамлакат, ниқши бонкҳо дар иқтисодиёт.

Мавзӯи кори илмӣ Низоми бонкӣ ва танзими давлатии он дар шароити муосири иқтисодӣ.

Фанҳои раванди таълимӣ – фаъолияти бонкӣ, пул, қарз, бонкҳо, Таърихи кори бонкӣ

Такмили ихтисос ва бозомӯзии касбӣТакмили ихтисос ва

бозомӯзии касбӣ – моҳҳои март-апрели соли 2019 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Маводҳои нашргардида дар 5 – соли охир:

1Асосҳои ташкили ҳисоббаробаркуниҳои муросилотии байнибонкӣ. Одинаев С.П. //Конференсияи илмӣ назариявии кафедраи фаъолияти бонкии ДМТ, (ш. Душанбе 23-юми апрели соли 2015).

 1. Низоми бонкӣ ҳамчун объекти назорати бонкӣ С.П. Одинаев //Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявии кафедраи фаъолияти бонкии ДМТ, дар мавзўи «Рушди устувори муносибатҳои пулию қарзӣ ҳамчун омили пешравии босурхати сектори реалии иқтисод» бахшида ба «25-солагии истиқлолияти давлатии ҶТ», (ш. Душанбе, 22-юми апрели соли 2016).
 2. Танзими фаъолияти бонкҳои тиҷоратии ҶТ. Одинаев С.П. /Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони кафедраи фаъолияти бонкӣ бахшида ба «20-солагии Рўзи ваҳдати миллӣ» ва «Соли ҷавонон», //2017 с.
 3. Истифоданамоии самаранокии менеҷмент дар сохтори бонкии муосир / Одинаев С.П., Ғаюров Ғ.Х., Мирзоев С.С. // Вестник ТНУ. 2017. №2/3- с. 253-256.
 4. Роль инвестиций в повышении темпов экономического роста и благосостояния населения. Одинаев С.П., Бердиев Р.Б. // Вестник ТНУ. 2017. №2/7- с. 8-10.
 5. Нақши кортҳои пардохтӣ дар мукаммалгардонии ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он» // 2017 с., 216-220с.
 6. Роль банков в системе экономических отношений / Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» // 2018 с., 178-180с.
 7. Курбонов А.К. Хакимов А.С. Одинаев С.П. Факторы влияющие на спрос и предложения в рынке аудиторских услуг / Одинаев С.П., Курбонов А.К., Хакимов А.С. // Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центрального Азии, 2018 №4-2 (23) с. 165-169
 8. Одинаев С.П. Фаъолияти бонкӣ ҳамчун омили пешбарандаи рушди иқтисодӣ /Одинаев С.П. // Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ», дар назди кафедраи фаъолияти бонкӣ, ш. Душанбе 23-юми апрели соли 2019.
 9. Одинаев С.П. Исследование факторов, влияющих на устойчивость банковской системы / Одинаев С.П. // Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ», дар назди кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодӣ, ш. Душанбе 23-юми апрели соли 2019.
 10. Одинаев С.П. Бонкҳои тиҷоратӣ: нақш, мақом ва аҳамияти онҳо дар муносибатҳои иқтисодии муосир. / Одинаев С.П. // Ахбори АИ ҶТ – Душанбе 2019, №4 (257), С.143-148.
 11. Одинаев С.П. Қурбонов А.К. Таҳқиқи фаъолияти бонкҳо ва самтҳои асосии рушди онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон / Одинаев С.П., Қурбонов А.К. // Вестник ТНУ. – Душанбе 2020, №9, С.91-98.
 12. Одинаев С.П. Ғаюров Ғ.Ҳ. Исследование теоретико – практических аспектов деятельности коммерческих банков и его влияния на экономическое развитие страны / Одинаев С.П., Ғаюров Ғ.Ҳ. // Вестник ТНУ. – Душанбе 2020, №10, С.94-99.