Имомназарова Тахмина Ашуровна

Муаллими калони кафедра

Тарҷумаи ҳол

Дар оилаи коргар ба дунё омада, мактаби миёнаи № 77-шаҳри Душанберо аъло хатм намудааст. Соли 2014 ба ДМТ шомил шуда, ин муассисаро соли 2009 бо дипломи аъло хатм намудааст.

Аз соли 2009 то соли 2019 ба ҳайси ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДМТ кор ва фаъолият намудааст.

Аз соли 2016 то соли 2017 ба ҳайси Раиси шӯрои бонувони факултети Молиявию иқтисодии ДМТ кор ва фаъолият намудааст.

Аз соли моҳи январи 2019 то ин ҷониб ба ҳайси муаалими калони кафедраи мазкур кор ва фаъолият менамояд.

Собиқаи умумии корӣ аз соли 2009

Собиқаи кории умумӣ аз рӯи ихтисос – 11 лет

Манфиатҳои илмӣ: Соҳибкории хурду миёна, иқтисодиёти минтақавӣ, кори сармоягузорӣ, фаъолияти бонкӣ, инфросохтори бонкӣ, кредитдиҳӣ.

Мавзӯи кори илмӣ: Сравнительная эффективность развития малого сельскохозяйственного бизнеса в регионах Республики Таджикистан.

Фанҳои таълимӣ – Фаъолияти бонкӣ, пул, қарз ва, бонкҳо, аудит дар бонкҳо, баҳисобгирии амалиётҳои бонкӣ.

Такмили ихтисос – 2020 дар ДМТ.

Мавоҳои чопшуда дар панҷ соли охир:

 1. Коммерческие банки в системе валютного регулирования (статья со авторством на тадж. языке), Вестник ТНУ, 2015г. №2 (67).
 2. Место малого и среднего бизнеса в современной аграрной политике. Т.А. Имомназарова // Вестник ТНУ. – 2017 года № 2/3. стр.45-48
 3. Организация и развития агробизнеса в структуре пригородных хозяйств. Т.А. Имомназарова Т.А. // Вестник ТНУ. – 2017 года № 2/4. стр.47-51.
 4. Этапы формирования и развития малого бизнеса в сельском хозяйстве Таджикистана. Т.А. Имомназарова // Вестник ТНУ. – 2017 года № 2/7. стр.92-98.
 5. Рогунский ГЭС решает все проблемы водных ресурсов Центрально-Азиатском регионе. Т.А. Имомназарова, Р.Б. Бердиев Р.Б.\\ Вестник ТНУ. – 2017 года № 2/8. стр. 5-7.
 6. Этапы становления малого бизнеса в сельском хозяйстве Таджиистана. Материалы международной научно-практической конференсии на тему «Проблема учета, анализа,аудита, статистики, экономической кибирнетики в условиях инновационного развития экономики». г.Душанбе, 5-6 мая 2017 года.
 7. Рушди корхонаҳои хурд ҳамчун омили устувории иқтисодиёти миллӣ /Имомназарова Т.А., Майдаева М.С.// Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи “Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ” (7-уми ноябри соли 2018). саҳ. 169-173.
 8. Агробизнес и эффективность землепользования в регионах Таджикистана./ Умаров Ҳ.У., Имомназарова Т.А.// Вестник ТНУ. – 2019. № 3. стр. 10-14.
 9. Агробизнес и устойчивое землепользование в республике Таджикистан./ Умаров Ҳ.У., Имомназарова Т.А.//Вестник ТНУ. – 2019. № 4. стр.
 10. Таҳлили вазъи муосири қарзҳои хурди пешниҳодгардида аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ./Имомназарова Т.А., Майдаева М.С. //Паёми ДМТ. – 2019. № 5.
 11. Особенности развития различных организационных форм агробизнеса в отдельных регионах./ Имомназарова Т.А.// Вестник ТНУ. – 2019. № 6
 12. Банкротство и пути ее предотвращения в банковской системе Республики Таджикистан в нынешний период. /Майдаева М.С., Имомназарова Т.А. // Вестник ТНУ. – 2019. № 6.
 13. Имтиёзҳои андозӣ ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар рушди фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна./Имомназарова Т.А., Мирзобоев Д.// Конференсияи Ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи “Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир” (11-майи соли 2019). саҳ. 62-68.
 14. Предотвращения деградации земельных ресурсов в горных местностях.//Т.А. Имомназарова., Ҳ.У. Умаров // Теоритический и научно-практический журнал “Кишоварз”- Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур. – 2020 год № ___ стр.