Файзуллоев Меҳроб Кароматуллоевич

Ассистенти кафедра

Тарҷумаи ҳол

Ман дар оилаи коргар таваллуд шудаам. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ №6-и ноҳияи Ховалинги, вилояти Хатлонро хатм карда ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро дар соли 2012 бо дипломи аъло хатм намудаам. Аз соли 2012 то соли 2016 фаъолияти кории хешро дар ҶСК «Агроинвестбонк» ба ҳайси экспертӣ, шуъбаи қарздиҳии чаккана шурӯъ кардаам. Аз соли 2016 ҳамчун ассистенти кафедраи «Иқтисод ва идораи сайёҳи» ва соли 2019 то имрӯз дар кафедраи «Кори бонкӣ – и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият карда истодаам. Аз соли 2013 то соли 2016 ҳамчун аспиранти шуъбаи ғоибонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. таҳсил намудам, Айни замон ҳамчун ассистенти кафедраи «Кори бонкӣ» – и ДМТ номзади илмҳои иқтисодӣ мебошам.

Таҷрибаи умумии корӣ – аз соли 2012

Таҷрибаи корӣ аз рӯи ихтисос – 9 сол

Ҳадафҳои илмӣ: молия, кори бонкӣ, қарздиҳӣ.

Мавзӯи кори илмӣ – Масоили назариявӣ ва амалии таъмини

иқтисодиёт бо захираҳои қарзӣ.

Фанҳои раванди таълимӣ – фаъолияти бонкӣ, пул, қарз, бонкҳо, идоракунии хавфҳои бонкӣ, инвеститсия дар бонкҳо

Такмили ихтисос ва бозомӯзии касбӣ – моҳҳои март-апрели соли 2020 дар ДМТ, моҳҳои октябр-ноябр дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикситон.

Маводҳои нашргардида дар 5 – соли охир:

  • Файзуллоев М.К. Некоторые вопросы теоретического обоснования кредита и кредитных ресурсов / М.К.Файзуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/2(161). –С.79-83.
  • Файзуллоев М.К. Теоретические аспекты методологии изучения банковского управления и его рисков / М.К.Файзуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2015. – №2/1(157). –С.74-76.
  • Файзуллоев М.К. Тоҷрибаи муосири идоранамоӣ ва ташкилнамоии захираҳои қарзии бонкҳои тиҷоратӣ / Файзуллоев М.К., Солеҳзода А.А. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2019. – №1. – С.33-38.
  • Файзуллоев М.К. Масъалаҳои таҳавулоти низоми бонкӣ ва ташаккули захираҳои қарзии бонкҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Файзуллоев М.К., Солеҳзода А.А. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2019. – №2. – С.41-48.
  • кредита в современных условиях / М.К.Файзуллоев // Материалы международной научно-практической конференции на тему: «развитие туризма как фактор социально-экономического продвижения Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы» (г.Душанбе, 30.06.2018 г.). –Душанбе: Сино, 2018. – С. 159-165.
  • Файзуллоев М.К. Кредитные ресурсы коммерческих банков и эффективность их использования / М.К.Файзуллоев // Маводи конфронсӣ илмии амали байналхалқӣ дар мавзўи «Сиёсати пулию қарзӣ Тоҷикистон» (ш.Душанбе, 28 октябри соли 2016). –Душанбе: Сино, 2016. – С.159-161.
  • Файзуллоев М.К. Мукамалгардонии низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / М.К.Файзуллоев // Конфронсияи илмӣ–амалии ҷумҳуриявӣ дармавзўи «Буҳрони иқтисодӣ дар шароити иқтисодиёти имрўза». –Душанбе: Сино, 2015. – С.96-102.
  • Файзуллоев М.К. Зарурияти қарзи берунаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ / М.К.Файзуллоев // Конфронси илмӣ–амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи «Буҳрони иқтисодӣ дар шароити иқтисодиёти имрўза». –Душанбе: Сино, 2013. – С.193-195.