Раҷабов Тоҷиддин Сагиматович

Вазифа – ассистенти кафедра

Тарҷумаи ҳол.

Соли 1995 дар оилаи омӯзгор таваллуд шудам. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №2-и ноҳияи Данғараро соли 2013 хатм кардам. Соли 2013 ҳуҷҷатҳоямро ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ихтисоси «андоз ва андозбандӣ» супоридам ва сазовори номи донишҷӯи шудам. Соли 2018 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намудам ва хамчун ассистен дар кафедраи андоз ва андозбандӣ кор ва фаъолияти худро шуруъ намудам. Айни ҳол ман доктаранди кафедраи «идораи молияи давлатӣ» – и ДМТ мебошам.

Собиқаи корӣ аз соли 2018

Собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос 2 сол

Шавқиятҳои илмӣ: андоз ва андозбандӣ, андозбандии шахсони воқеи, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, буҷет ва буҷетикунонӣ, маъмурикунонии андоз ва ғайра.

Фанҳои талимӣ: андоз ва андозбандӣ, назорати андозӣ ва маъмурикунонии андоз, ҳисоботи молиявӣ оиди андозҳо.  

Такмили ихтисос: моҳи апрели соли 2018 дар Донишкадаи такмили ихтисосӣ назди ДМТ.

Нашр дар ду соли охир:

 1. Совремменые концепции налогово – бюджетного регулирования. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ» (ш.Душанбе, 07-уми ноябри соли 2018) С. 50-53
 2. Асосҳои назариявии ташаккули сиёсати андозии давлатӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019). С. 229-234
 3. Асосҳои назарииявии танзими макроиқтисодии низоми андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону донишҷӯёни кафедраи андоз ва андозбандӣ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» (ш.Душанбе, 26-уми апрели соли 2019). (тезис)
 4. Заминаҳои пайдоиши андозбандӣ дар тарзи Тоҷикистони имрӯза. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои гузариш ба системаҳои ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ» (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2019). Дар кафедраи омори факултети баҳисобгирии иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. С. 252-259
 5. Андоз аз арзиши иловашуда – ҳамчун андози ғайримустақим. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои гузариш ба системаҳои ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ» (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2019). Дар кафедраи омори факултети баҳисобгирии иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. С. 259-266
 6. Тартиби гузаронидани санҷишҳои андозӣ: ҳуҷати ва амалиётӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм).С. 12-19
 7. Самтҳои асосии такмил додани сиёсати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлил ва муқоиса. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм).С. 53-59
 8. Бюджетировани как инструмент финансового планирования. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм).С. 53-59
 9. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун шакли муосири ҷалби сармояи хориҷӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019, қисми 2-юм).С. 127-130
 10. Моҳият ва хусусиятҳои танзими андозӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ. Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои такмил ва рушди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш.Душанбе, 28-30-юми июни соли 2019).С.225-233
 11. Мукаммалгардонии низоми андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи “саноаткунонии кишвар ба таъмини рушди босуботи иқтисодиёт” дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (ш.Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). С.435-438
 12. Назария ва пайдоиши андоз аз арзиши иловашуда. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Муаммоҳои молиявии саноаткунонии Ҷумҳурии тоҷикистон», дар Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик М. Осимӣ. (ш.Душанбе, 6-уми декабри соли 2019,).С.142-149
 13. Инқилоби саноат – раванди ҷаҳонишавии саноат. Андешаҳо дар робита ба ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидани соҳаи саноатикунонӣ. Нашрияи донишгоҳии Ба қуллаҳои дониш №5 (1451) аз 29.03.2019.С.9
 14. Моҳият ва нишондиҳандаҳои гаронии андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019).С.168-172
 15. Усулҳои банақшагирии гаронии андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» (ш.Душанбе, 11-уми майи соли 2019).С.91-96
 16. Таҳавуллоти назариявӣ оид ба пайдоиши гаронии андоз. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону донишҷӯёни ДМТ бахшида ба «5500- солагии Саразми бостонӣ», «700- солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф». (тезис)
 17. Ташкил ва самтҳои амалинамоии назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи семинари илмию амали дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (ш.Душанбе, 5-уми майи соли 2020).
 18. Масалаҳои методологии танзими гаронии андоз. Мамаводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Омодасозии кадрҳо бо ҳадафи рушди устувори сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2020)
 19. Механизмҳои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои ситонидани андоз. Маҷаллаи илмии “Муҳақиқи ҷавон”.С.170-174
 20. Банақшагирӣ ва дурнамои даромад – хароҷотҳои буҷети давлатӣ. Маҷаллаи илмии “Муҳақиқи ҷавон”.С.160-163
 21. Роҳҳои такмили сарчашмаҳои ташакулёбии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи «Омодасозии кадрҳо бо ҳадафи рушди устувори сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш.Душанбе, 10-уми апрели соли 2020)
 22. Танзим ва роҳҳои паст намудани гаронии андоз. Маводи семинари илмию амали дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, дар кафедраи андоз ва андозбандии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 5-уми майи соли 2020).