Назаров Сафархон Ашурмадович

Вазифа ассистент

Шарҳи ҳол

Соли 1995 дар оилаи коргар таввалуд шудаам. Соли 2013 мактаби миёна ва соли 2018 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо дипоми аъло хамт намудам. Аз соли 2018 фаъолияти меҳнатиро дар факултети молиявию иқтисодӣ ба ҳайси ассистенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ  оғоз намуда, то ҳол идома дода истодаам. Соли 2019 мавзӯи диссертатсиониро зери унвони: “Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи гурӯҳҳои интегратсионии минтақавӣ: ҳолати муосир ва дурнамои рушди ҳамкориҳо” тасдиқ намудам.

Собиқаи умумии корӣ аз соли 2018

Собиқаи корӣ аз рӯйи ихтисос 3 сол

Самти корҳои илмӣ-тадҷқиқотӣ: иқтисодиётӣ ҷаҳон, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, интегратсияи иқтисодии байналхалқӣ, тиҷарати байналхалқӣ.

Мавзӯи диссертатсионӣ: “Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи гурӯҳҳои интегратсионии минтақавӣ: ҳолати муосир ва дурнамои рушди ҳамкориҳо”

Фанҳои тадрисшаванда – иқтисодиёти ҷаҳонӣ, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, ширкатҳои байналхалқӣ, тиҷорати байналхалқӣ.

Такмили ихтисос – март – 2018; феврал 2021, Донишкадаи такмили ихтисоси муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ДМТ.

 Маводҳои дар панҷ соли охир нашршуда:

 • Назаров, С.А. Зарурияти ташкили минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] С.А. Назаров // Конференсияи илмию назариявии устодон ва донишҷӯёни бахши иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва муносибатҳои иқтисодии байналхалқи ДМТ, бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400- солагии Миробид Сайидои Насафӣ»// 2018 0,2 ҷ/п.
 • Назаров, С.А. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун шакли муосири ҷалби сармояи хоричӣ [Матн] С.А. Назаров, Т.С. Раҷабов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии дар мавзуи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» Қисми 2, ш. Душанбе, 11 майи  соли 2019// Саҳ.225-233, 0,5 ҷ/ч.
 • Назаров, С.А. Дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар самти тиҷорати байналхалқӣ [Матн] С.А. Назаров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии дар мавзуи«Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» Қисми 2, ш. Душанбе. 11майи  соли 2019// 217 -224, 05 ҷ/ч.
 • Назаров, С.А. Соҳибкории муштарак ҳамчун шакли махсуси ҷалбкунии сармоягузориҳои хориҷӣ [Матн] С.А. Назаров// Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масоили муҳими такомул ва руди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». ш. Душанбе. 28-30 июни  соли 2019 // 293-298, 0,7 ҷ/ч.
 • Назаров, С.А. Сиёсати инвеститсионии корхона [Матн] С.А. Назаров // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масоили муҳими такоммул ва руди аудити давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». ш. Душанбе. 28-30 июни  соли 2019// 310 -313, 05 ҷ/ч.
 • Назаров, С.А. Асосҳои назариявии ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ [Матн] С.А. Назаров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ДМТ соли 2020 // Тезис.
 • Назаров, С.А. Муаммоҳои инкишофи соҳибкорӣ дар самти фаъолияти берунииқтисодии ҶТ [Матн] С.А. Назаров // Маҷаллаи Тоҷикистон №3, 2020// 0,6 ҷ/ч.
 • Nazarov, S.A. Role of taxation in the development of the economy of Tajikistan  [Text] S.A. Nazarov, Eraji Dilnavoz // Маводи конференсияи илмӣ  – амалии ҷумҳуриявӣ  дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат аз 07 декабри соли 2020 // 0,2 ҷ/ч.
 • Назаров, С.А. Основные факторы, привлекающие к свободной экономической зоне иностранных инвесторов. Маводи Семинари ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи “Муаммоҳои такмили низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир” дар Донишгоҳи милли Тоҷикистон, факултети молиявию иқтисодӣ.(ш.Душанбе, 7-уми декабри соли 2020). –С. 638.
 • Назаров, С.А. Ҳамгироии иқтисодии байналхалқӣ ва пайёмадҳои он барои иқтисодиёти мамлакатҳои иштироккунанда. М а в о д и конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои «30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (ш.Душанбе, 25-уми апрели соли 2021). –С. 1282-1286.
 • Nazarov, S.A. Main advantages and disadvantages of free economic zones (fez). Маводи конференсияи байналмиллалии илмию амалӣ дар мавзӯи “Масоили саноатикунонии истеҳсолоти аграрӣ” дар кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (ш.Душанбе, 25-уми феврали соли 2021). –С. 291.
 • Назаров, С.А.  Татбиқи танзими андозии нархгузории трансфертӣ чун омили рушди ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи гурӯҳҳои интегратсионии минтақавӣ [Матн] / С.А.Назаров, Х.Ҳ. Исматов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: бахши илмҳои иҷтимои–иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. (дар арафаи чоп аст).