Муовини декан оид ба таҳсилоти фосилавӣ

Беков Фирдавс Шомаҳмадович

Вазифа – муовини декан дар шӯъбаи ғоибона

Дараҷаи илмӣ – номзади илмҳои иқтисодӣ

Унвони илмӣ – м.калон

 

Тарҷумаи ҳол

        15 декабри соли 1985 дар оилаи зиёиён таваллуд шудааст. Соли 2003 мактаби миёнаро хатм намуда, соли 2004 ба факултаи молиявию иқтисодии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2009 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо муваффақият хатм кардааст. Пас аз хатми донишгоҳ соли 2009 ба ҳайси ассистети кафедраи менеҷменти молиявӣ ба кор қабул гардид.

        Аз соли 2016 ба вазифаи муовини декан оид ба тарбия то соли 2020 фаъолият намудаст. Аз сентябри соли 2017 то ин ҷониб муаллими калони кафедраи молия ва суғуртаи факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор мекунад. Аз соли 2020 то ин ҷониб ба вазифаи муовини декан дар шӯъбаи ғоибона фаъолият мекунад.

        Соли 2019  ӯ рисолаи номзадиро дар мавзӯи ”Муккамалгардонии механизми баландбардории воситаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои ноил гардидан барои дарёфти номзади илмҳои иқтисодӣ дифоъ кардааст.

Собиқаи умумии корӣ аз соли 2009

Собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос 12 сол

Таваҷҷӯҳи илмӣ: муносибатҳои молиявию буҷетӣ дар сатҳҳои гуногуни иқтисодиёт

Диссертатсияи дараҷаи н.и.и. дар мавзӯи: ” Муккамалгардонии механизми баландбардории воситаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”

Фанҳои таълимӣ – молия, суғурта, бехатарии молиявӣ, молияи ҷамъиятҳои саҳомӣ, молияи ташкилотҳои буҷетӣ ва идоракунии қарзи давлатӣ.

Такмили ихтисос – майи 2012 – ДМТ, апрели соли 2019- ДМТ, майи соли 2020  Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ДМТ.

Нашрияҳо дар панҷ

А) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

 1. Нақши давлат дар баланд бардоштани самаранокии хароҷотҳои буҷети давлатӣ.//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: – №2/7. – С. 73-76; (0,3ҷ/ч)
 2. Масъалаҳои иҷроиши нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: 2017. – №2/10. – С. 48-57; (0,7ҷ/ч) (бо ҳаммуаллифӣ, бо муаллиф-0,35).
 3. Таҳлили равишҳои баҳогузории самаранокии хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар шароити муосир.//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: – №2.  – С. 55-59.(0,3ҷ/ч)
 4. Самаранокии хароҷоти буҷети давлатӣ дар шароити муосир.//Паёми политехникӣ. Бахши интеллект, инноватсия, инвеститсия. – Душанбе: 2018. – №1(41). – С. 96-104. (0,7ҷ/ҷ)
 5. Аудити самаранокии хароҷоти буҷетӣ ба сифати шакли муосири назорати молиявӣ.//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе:  -№6.-С. 15-19; (0,3ҷ/ҷ) (бо ҳаммуаллифӣ, бо муаллиф-0,15).
 6. Модели самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ то давраи солҳои//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе:  2019. – №6. – С. 37-44; (0,4ҷ/ч)
 7. Роҳҳои самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон.//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: 2019. – №7. – С. 5-13; (0,4ҷ/ч) (бо ҳаммуаллифӣ, бо муаллиф-0,2).
 8. Таҳлили сохтор ва динамикаи хароҷотҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраҳои солҳои 2012-2017.//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: 2019. – №1. – С. 46-50. (0,4ҷ/ч) (бо ҳаммуаллифӣ, бо муаллиф-0,2).

В) мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

 1. Равишҳои асосии баланд бардоштани самаранокии хароҷоти буҷети давлатӣ //Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф”, 15-уми майи соли 2018. – С.47-51. (0,3ҷ/ч)
 2. Усулҳо ва олотҳои банақшагирӣ ва идоракунии хароҷотҳои давлатӣ // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Рушди сай-ёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он”, 30-уми июни соли 2018. – С.229-237. (0,7ҷ/ч)
 3. Беков Ф.Ш., Ҳакимов И.Б., Ғафорзода Ю.Ф. Гузариш аз банақшагирӣ ва маблағгузории меъёрии барномавӣ ба банақшагирӣ ва маблағгузории натиҷавӣ дар шароити имрӯза / Ф.Ш. Беков, И.Б. Ҳакимов, Ю.Ф. Ғафорзода // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он”, 30-уми июни соли 2018. С.237-244. (0,6ҷ/ч)
 4. Беков Ф.Ш., Ҷаҳоншоҳ С. Гурӯҳбандии буҷетӣ ва раванди буҷетӣ: зарурият ва моҳияти он дар шароити имрӯза /Ф.Ш. Беков, С. Ҷаҳоншоҳ // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Рушди сайёҳӣ ҳамчун омили пешрафти иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъи муосир ва дурнамои он”, 30-уми июни соли 2018. С.244-251. (0,4ҷ/ч)
 5. Гурӯҳбандӣ ва механизмҳои асосии ваколатҳои хароҷотӣ дар соҳаҳои гуногуни низоми буҷетӣ / Ф.Ш. Беков //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи “Механизмҳои истифодаи фишангҳои иқтисодию молиявии таъмини амнияти иқтисодӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ”, 7-уми ноябри соли 2018. С.189-193. (0,3ҷ/ч)
 6. Баҳогузории вазъи муосири тақсимнамоӣ ва истифодабарии хароҷотҳои буҷети давлатӣ / Ф.Ш. Беков //Маводи мизи гирд дар мавзӯи “Сиёсати молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷаҳо ва дурнамо” 7-уми декабри соли 2017. С.10-16. (0,4ҷ/ч)
 7. Беков Ф.Ш., Ҳакимов И.Б. Муҳиммияти иҷтимоӣ-иқтисодии хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат /Ф.Ш. Беков, И.Б. Ҳакимов // Маводи мизи гирд дар мавзӯи “Сиёсати молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: натиҷаҳо ва дурнамо” 7.12.2017. С.17-20. (0,3ҷ/ч)
 8. Беков Ф.Ш., Ҳакимов И.Б., Қодирзода П.А. Касри буҷети давлатӣ ва роҳҳои рӯйпӯшнамоии он / Ф.Ш. Беков, И.Б. Ҳакимов, П. Қодирзода // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявии дар мавзӯи “Рушди туризми рекреатсионӣ дар шароити муосир” 31.10.2015. С.142-144. (0,3ҷ/ч)
 9. Гурӯҳбандӣ, таҳия ва иҷроиши буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон/Ф.Ш.Беков//Маводи конференсияи илмию амалӣ дар мавзӯи: “Муаммоҳои гузариш ба ҳисобҳои миллӣ ва амалисозии методологияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои оморӣ”. 11.04.2019. С.87-93(0,4ҷ/ч)