Гулаков Умедҷон Маҳмадович

Вазифа – н.и.и., муаллими калони

кафедраи молия ва сугурта

   Тарҷумаи ҳол.

Гулаков Умедҷон Махмадович 28-уми августи соли 1991 таваллуд шудаам. Соли 2009 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 18 – и ноҳияи Фирдавсии Ш. Душанберо бо баҳои аъло хатм намуда худи ҳамон сол донишҷўи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз рўи ихтисоси «Молия ва қарз» гардида онро соли 2014 бо дипломи аъло хатм намудам. Сипас аз соли 2015 то соли 2018 дар риштаи аспирантураи шуъбаи рузонаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсили худро давом дода соли 2019 рисолаи номзадии худро дар мавзуи «Развития межрегиональной торговли в условиях углубления региональной экономической интеграции (на материалах регионов Республики Таджикистан)» дифоъ намудам. Айни ҳол н.и.и., муаллими калони кафедраи «Молия ва сугурта» – и ДМТ мебошад.

 Собиқаи кори аз соли 2018

 Собиқаи кори аз рӯи ихтисос 3 сол

Таваҷҷӯҳи илмӣ: молия, назарияи иқтисоди, буҷет ва низоми буҷети.

Фанҳои талими: молия ва қарз.

Нашр дар ду соли охир:

  1. Современое состояние и тенденции развития межрегиональной торговли в Республике Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально- экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2019. – №1. – C.21-28.
  2. Бюджетные проблемы Республики Таджикистан// Инновация – результативный фактор связи науки с производством //Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 25.11.2019 г.). – Душанбе, 2019. – С.172-175.
  3. Региональная экономическая интеграция в условиях Центральной Азии// Индустриализация страны и обеспечение устойчивого развития экономики//Материалы международной научно-практической конференции (г. Душанбе, 27 февраля 2020 г.). – Душанбе, ТНУ, 2020. – С.128-133.
  4. Развития межрегиональной торговля в условиях экономической интеграции// Монография. Душанбе – 2020., Эрграф.160с.