Қаюмов С. Ш.

Вазифа – ассистенти кафедра

Дараҷа-н.и.и

Унвон-дотсент

Тарҷумаи ҳол.

Соли 1963 дар оилаи коргар таваллуд шудаас. Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №11-и ноҳияи Сариосиёро хатм намуда, соли 1985 ба факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ихтисосӣ «молия ва қарз» дохил шудааст ва онро соли 1990 хатм намудааст. Солҳои 1990 то соли 1994, аз соли 1994 то соли 1995 сармутахасиси ширкати «Футувват», аз соли 1995 то соли 1996 сариқтисодчии комбинати панирбарории ш. Душанбе, аз соли 1996 то соли 1997 сармуҳосиби автобазаи №10-и Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намудааст. Соли 1997 муаллими калони кафедраи молия ва қарзи факултети молиявию иқтисодии ДМТ буд. Соли 2013 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Ҷанбаҳои ташкилӣ –иқтисодии рушди хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Шўрои ҳимояи Донигоҳи словиянии русӣ- кирғизӣ намудааст. Аз соли 2014 то соли 2020 дар вазифаи мудири кафедраи андоз ва андозбандӣ ва аз соли 2020 дотсенти кафедраи андоз ва андозбандӣ мебошад.

Собиқаи корӣ аз соли 1980

Собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос 23 сол

Шавқиятҳои илмӣ: андоз ва андозбандӣ, андозбандии шахсони воқеи, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, буҷет ва буҷетикунонӣ, маъмурикунонии андоз ва ғайра.

Фанҳои талимӣ: андоз ва андозбандӣ, назорати андозӣ ва маъмурикунонии андоз, ҳисоботи молиявӣ оиди андозҳо.  

Такмили ихтисос:

Нашр дар 5 соли охир:

  1. Каюмов С. Ш. Роҳҳои такмили низоми андозбандии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ/ Д С.Ш. Каюмов,.С. Давлатов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Сиёсати буҷетӣ-андозии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди кушод» кафедраи андоз ва андоз ва андозбандии ДМТ. 20-21майи соли 2016. Душанбе: матбааи ДМТ, 2016. – С. 144-152.
  2. Қаюмов С. Ш. Самтҳои асосии такмил додани системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Д.С. Давлатов, С.Ш. Каюмов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзўи «Мукаммалгардонии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир» кафедраи андоз ва андоз ва андозбандии ДМТ. 25-октябри соли 2016. Душанбе: матбааи ДМТ, 2016. – С. 38-41.
  3. Қаюмов С.Ш., Бердиев Р.Б., Мирзоев С.С. «Фаъолияти бонкӣ» (васоити таълимӣ) Душанбе, «Эр-граф», 2017,-444с.
  4. Каюмов С. Ш Проблемы рационального использования земли и его налогообложения в условиях малоземелья Таджикистана/ И.Р. Иброҳимов, С.Ш. Каюмов, М. С. Джоналоев, Д.С. Давлатов// Сборник материалов научно-практической конференции финансово-экономического факультета ТНУ. – Душанбе: изд. ТНУ, 2018. – С. 36-49.
  5. Каюмов С.Ш. Налоговая система Индии и его пременимая опыт в условиях Таджикистана / И.Р. Иброҳимов, С.Ш. Қаюмов, Д.С. Давлатов// Материалы общеуниверситетской научной семинар на тему: «Проблемы налогообложения и пути его решение в РТ» (5-го мая 2018г.) и Республиканской научно- практической конференции посвященной 70-летию ТНУ (7-ноября 2018г.) – С. 64-70.
  6. Каюмов С. Ш. Тавсифи Андоз аз арзиши иловашуда, роҳҳои мукамалгардонии он дар ҶТ. //Маводи конференсияи байналмилаии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Саноаткунонии кишвар ва таъмини рушди босуботи иқтисодиёт ” дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи милли Тоҷикистон ( ш. Душанбе 27-феврати соли 2020)
  7. Каюмов С. Ш. Нақши танзими андоз дар рушди иқтисодиёти кишвар// Маводи конференсияи байналмилаии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Саноаткунонии кишвар ва таъмини рушди босуботи иқтисодиёт ” дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи милли Тоҷикистон ( ш. Душанбе 27-феврати соли 2020)
  8. Каюмов С.Ш.Моҳияти маъмурикунонии андоз вазифаҳо ва принсипҳои он //Маводи семинари илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии системаи андози ҶТ.” дар кафедраи андоз ва андозбандии  факултети молиявию иқтисодии  Донишгоҳи милли Тоҷикистон ( ш. Душанбе  5-майи  соли 2020)
  9. Қаюмов С. Ш. Таҳлили вазъи муосир ва тамоюли инкишофи низоми андози ҶТ. //Маводи семинари илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии системаи андози ҶТ.” дар кафедраи андоз ва андозбандии  факултети молиявию иқтисодии  Донишгоҳи милли Тоҷикистон ( ш. Душанбе  5-майи  соли 2020)
  10. Қаюмов С. Ш. Андоз аз фоида ва қоидаҳои ҳисоб намудани он аз ҷониби андозсупорандагони низоми умумӣ// Маводи семинари илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои такмилдиҳии системаи андози ҶТ.” дар кафедраи андоз ва андозбандии  факултети молиявию иқтисодии  Донишгоҳи милли Тоҷикистон ( ш. Душанбе  5-майи  соли 2020)

Самти илмӣ: андозҳои минтақавӣ, финансы, налогообложение юридических и физических лиц, региональная экономика,  налогообложения система банков.

Рисолаи номзади барои дараҷи н,и.и. дар мавзўи «Ҷанбаҳои ташкилӣ –иқтисодии рушди хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Фанҳои таълимӣ – андоз ва андозбандӣ

Такмили ихтисос:

– азапрели соли 2020- то моҳи майи соли  2020 курс дар Донишкадаи курси такмили ихтисос барои омўзгорони муассисаҳои олии касби назди ДМТ дар самти иқтисодӣ.