Нақшаи ҶИД “Молиячиён ва суғуртачиён”

Нақшаи корӣ

ва мавзўҳои маҳфили «Молиячиён ва суғуртачиён»-и факултети молиявию иқтисодӣ барои соли таҳсили 2021-2022. 

Номгўи мавзўҳо

Таърихи рўз, утоқи №

Мутасаддиён

1

 

2

 

 

3

Низоми молияи Ҷумҳурии Тољикистон

Ташаккулёбӣ ва пайдоиши пул.

Рушди бозори коғазӽои қиматнок дар шароити муносибатӽои

иқтисоди бозорӣ

 Мавзўи озод оид ба молия, буља ва андоз.

23.09.21

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Мафҳум ва таркиби фондҳои мақсадноки давлатӣ

Буљети давлатӣ ва саӽми он дар низоми молиявии мамлакат

Сиёсати молиявии муосир дар Ҷумҳурии Тољикистон.

Мавзўи озод оид ба молия, буљет ва андоз.

21.10.21

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Мазмуни иқтисодии даромадҳо ва харољотҳои буљети давлатӣ.

Асосҳои молия ва низоми молиявӣ дар замони муосир. Бозори љаҳонии мол ва меҳнату сармоя.

Мавзўи озод оид ба молия, буљет ва андоз.

25.11.21

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Муаммоҳои бозори коғазҳои қимматнок ва роҳҳои ҳалли он.

Таносуби музди меҳнати кормандони ташкилотҳои буљетӣ ба сабади истеъмолӣ.

Мавзўи озод оид ба молия, буљет ва андоз.

23.12.21

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

2

 

3

Тартиби баҳисобгирӣ ва вазифаҳои хазинадорӣ аз рўи харољоти буљетҳои маҳаллӣ.

Таҳлили низоми андози ҶТ.

Мавзўи озод оид ба молия, бучет ва андоз.

03.02.22

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Сиёсати иљтимоии давлат ва ташкилёбии даромадҳо.

Таҳлили вазъи муосири фонди нафақа дар Ҷумҳурии Тољикистон.

Мавзўи озод оид ба молия, буљет ва андоз.

03.03.22

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷљўён

1

 

2

 

3

Манбаъҳои молиякунонии воситаҳои гардон.

Сиёсати молиявию буљетӣ дар ҶТ дар замони муосир.

Мавзўи озод оид ба молия, буља ва андоз.

07.04.22

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

2

 

3

Нақши молияи ҶТ дар ташкил намудани муносибатҳои босамари иқтисодӣ .

Нақши саноат дар низоми иқтисодиёти  ҶТ

Мавзўи озод оид ба молия, буља ва андоз.

12.05.22

Утоқи 704

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

Номгўи мавзўҳо

Таърихи рўз, утоқи №

Мутасаддиён

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Мақсад, вазифаҳо ва мавқеи суғурта дар иқтисоди бозорӣ

Бозори суғурта дар мамлакатҳои дорои сатҳи баланди рушди фаъолияти суғуртавӣ

 

Таърихи пайдоиш ва инкишофи суғурта дар давраи истиқлолият

 

 

24.09.21

Утоқи 21

 

Муовини декан оид

ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

 

3

 

Бозори суғурта ва сохтори он

 

Ширкатҳои суғуртавӣ ҳамчун қисми системаи иқтисодӣ.

 

Мазмун ва вазифаҳои назорати давлатии суғуртавӣ

 

 

22.10.21

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Суғурта дар мамлакатҳои хориљӣ

 

Рушди бозории сугурта дар Чумхурии Точикистон

Муаммоҳои љойдошта дар самти рушди бозори суғурта ва роҳҳои ҳалли он

 

 

26.11.21

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

2

 

3

Рақобат ва рақобатпазирии ширкатҳои суғуртавӣ

 

Пешниҳоди хизматрасонии суғуртавӣ

 

Масъалаҳо ва  дурнамои муносибатҳои суғуртавӣ дар Љумҳурии Тољикистон

 

 

 

24.12.21

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

2

 

 

 

3

Шаклу намудҳои суғурта дар ЉТ

 

 

Таҳлили фонди суғуртаи иљтимоӣ дар ЉТ

 

Номгуи ширкатҳои суғуртавӣ ва таҳлили яке аз онҳо дар давраи истиқлолият

 

 

 

25.02.22

Утоқи 21

 

 

Муовини декан оид ба корҳои илм мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Даромад{о, хароxот{о, натиxаи молиявии муассиса{ои суuурта ва банаrшагирии он{о

 

Наrши суuурта дар тараrrиёти иrтисодию иxтимоии давлат

 

Наrши фонд[ои суuуртавb дар [алли масъала[ои иrтисодию иxтимоии Xум[урии Тоxикистон

 

 

25.03.22

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

2

 

3

Бозори љаҳонии суғурта ва мавқеи  мамлакатҳои мутараққӣ дар он

Таблиғот чароғи равшанкунандаи кори суғурта

Таъминоти молиявии муассисаҳои суғуртавӣ

 

 

22.04.22

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён

1

 

 

2

 

3

Фонди суғуртавӣ ҳамчун звенои таркибии системаи молиявӣ

Рушди бозори суғурта дар Љумҳурии Тољикистон

Танзми фаъолияти суғуртавӣ дар Љумҳурии Тољикистон

 

 

 

27.05.22

Утоқи 21

 

Муовини декан оид ба корҳои илм, мудири кафедра, роҳбарии маҳфил ва дигар устодону донишҷўён