Гулмамадов Алишер Варкаевич

Вазифа    муаллими калони кафедра

Дараҷа   н.и.и.

Тарҷумаи ҳол.

Дар оилаи коргар таввалуд шуда макатиби миёнаи №11 соли 1997 ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 2003 бо дипоми аъло хамт намудам. Соли 2018 диссертатсияро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ дар Шӯрои диссертатсионии назди ДМТ ҳимоя намудам. Соли 2003 фаъолиятро дар факултети молиявию иқтисодӣ ба сифати ассистенти кафедра оғоз карда, ҳозир ба сифати муаллими калони кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ фаъолият намуда истодаам. Аз соли 2011 то соли 2018 ба сифати муовини декани факултет оид ба таълим ва соли 2018 то 2020 эдвайзери (мушовири академӣ) фаъолият намудам.

Собиқаи умумии корӣ аз соли 2003

Собиқаи кори аз рўи ихтисос 17 сол

Самти корҳои илмӣ-тадҷқиқотӣ: иқтисодиётӣ ҷаҳонӣ, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, фаъолияти берунииқтисодӣ

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи н.и.и. «Совершенствование государственного регулирования и перспективы развития внешнеэкономического комплекса Республики Таджикистан»

Фанҳои тадрисшаванда – Муносибатҳои байналхалқии асъорӣ қарзи ва молиявӣ, иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Такмили ихтисос – март 2008 – апрел 2018 Донишкадаи такмили ихтисоси муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ДМТ

Маводҳои дар панҷ соли охир нашршуда:

  1. Гулмамадов А.В. Концептуальные взгляды на формирование и структуру внешнеэкономического комплекса страны // Гулмамадов А.В., Саидмуродова М.А. // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. №2/7. 2017. – С. 19-24.
  2. Гулмамадов А.В. К вопросу о необходимости реализации государственной политики в области формирования промышленных кластеров на основе мирового опыта // Гулмамадов А.В., Имомёрбеков Ф.М.//Вестник Российско -Таджикского (Славянского) университета. 2017. – №4(60). – С. 150-157.
  3. Гулмамадов А.В. Исследование либерализации внешнеэкономических связей Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2018. – №8. – С. 23-29.
  4. Гулмамадов А.В. Внешнеэкономический комплекс Таджикистана: индексный структурный анализ гипертрофированности состояния // Гулмамадов А.В., Солехзода А.А., Саидмуродова М.А.// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2018. – №10. – С. 14-24.
  5. 5. Гулмамадов А.В. Основные показатели оценки функционирования внешнеэкономического комплекса страны // Матер. научн. – теорн. конф. «Конкурентоспособность национальной экономики и пути ее повышения в условиях глобализации», 15 апреля 2017 г. – Душанбе: ТНУ, 2017. – С. 149-158.