Амонова Дилором Абдувахидовна


Вазифа ассистенти кафедра

Дараҷаи илмӣ

Унвони илмӣассистент

ТАРҶУМАИ ҲОЛ

Амонова Дилором Абдувахидовна 2 декабри 1984 дар оилаи коргар таваллуд шудааст. Соли 2002 пас аз хатми мактаб ба Донишкадаи  Соҳибкори ва Хизмат дохил шуда, соли 2007 онро бо дипломи мутахассис хатм намудааст.

Аз соли 2003 коргузори факултети молиявию иқтисодии ДМТ, соли 2015 омӯзгор, доктор (phd)-и факултети молиявию-иқтисодӣ, аз рӯи ихтисоси 6D050900-молия ДМТ. Аз соли 2015 то инҷониб фаъолияти омӯзгориро дар факултети молиявию-иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ба ҳайси ассистенти кафедраи Идоракунии молияи давлатӣ  идома дода истодааст. Соли 2018 зиннаи магистратураи ДМТ-ро бо ихтисоси молия ва қарз хатм намуда соҳиби диплом гардидааст.

Соли 2019 рисолаи номзадии худро дар мавзўи «Роҳҳои мукамалгардонии идоракунии молияи давлати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» тањти роњбарии н.и.и., дотсент Солеҳзода. А.А., дар назди кафедраи идоракунии молияи давлатї аз муњокима гузаронидааст.    

Собиќаи корї  15 сол

Таваҷҷўҳи илмӣ: молия, муносибатҳои байнибуҷетӣ, буҷети давлатӣ, сармоягузориҳо,.  

 Рисолаи илмӣ барои дарёфти унвони илмии н.и.и. Роҳҳои мукамалгардонии идоракунии молияи давлати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон   

 Фанҳои таълимӣ – Асосҳои сиёсати молиявӣ, Бозори молиявӣ.

НАШРИЯҲОИ АСОСӢ

 Оценка устойчивости социально – экономического развития регионов РТ // Материалы апрельской научно-практической конференции на тему: «Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 года: теория и практика» (Душанбе, 22-24 апреля  2017г.). С. 11-13.

  1. Приоритеты развития системы здравоохранения Таджикистана // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- назариявӣ дар мавзўи «Рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва роҳҳои баландбардории он дар шароити ҷаҳонишавӣ». (Душанбе, 15-уми апрели соли 2017). С. 103-107.
  2. Буҷети давлатӣ ва нақши он дар рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» (Душанбе, 20-27-уми апрели соли 2019). С. 278.
  3. Таҳлили таҷрибаи хориҷии муносибатҳои байни буҷетӣ // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзўи «Саноаткунонии кишвар ва таъмини рушди босуботи иқтисодиёт» (Душанбе, 27-уми феврали соли 2020). С. 291-294.
  4. Таҳлили хароҷотҳои буҷети давлатӣ ва нақши он дар рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – –№5., –С. 213-218.
  5. Таҳлили идоракунии андозҳои давлати ва такмили онхо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С.Осими. Бахши интеллект, инноватсия. – –№53., –С. 201-210.